top of page

Rioolkeuring

Keuring van de privéwaterafvoer

Voor het vervoer van afval- en/of hemelwater, moet je de privéwaterafvoer laten keuren. Met ‘privéwaterafvoer’ wordt bedoeld: jouw leidingen voor waterafvoer (van afvalwater en/of regenwater) tot aan de aansluiting op de openbare riolering.

Wat houdt de keuring in?

Tijdens de keuring wordt gecontroleerd

  • of het afvalwater (correct) aangesloten is

    • op de openbare riolering (als de openbare weg een openbare riolering heeft)

    • in bepaalde gevallen: op de septische put of de individuele zuiveringsinstallatie (IBA)

  • of regenwater en afvalwater goed gescheiden worden op het private terrein.

 

Op het zoneringsplan van de VMM staat in welk gebied jouw woning ligt en welke maatregelen je moet nemen voor de afvoer van uw afval- en regenwater. Tijdens de rioolkeuring zelf gaan we tewerk met een rooktest, waarbij we de afgelegde weg van het vuilwater en regenwater gaan toetsen. Na de rioolkeuring krijg je van ons een keuringsattest (AquaFlanders is verantwoordelijk voor de keuring) die je kunt voorleggen aan jouw rioolbeheerder.

De kost voor de keuring is rechtstreeks gekoppeld aan de complexiteit en grootte van de te keuren installatie. Vraag hier vrijblijvend jouw prijsofferte aan voor het uitvoeren van een rioolkeuring. Voeg bij jouw aanvraag een uitvoeringsplan van de private waterafvoer (schets van de afwatering) en een volledig ingevulde onderdelenlijst.

Ben je ontevreden over een keuring door een door AquaFlanders keurder? Dan moedigen we je in eerste instantie aan om in dialoog te gaan. Komen jullie er niet uit, dan kan je via de website van AquaFlanders (www.aquaflanders.be) een klacht indienen.

bottom of page