top of page

Asbestinventaris

Wat is de asbestinventaris?

De Vlaamse Regering heeft als doel om al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen en woningen, gebouwd voor het jaar 2001, in kaart brengen. Tegen het jaar 2040 wil men Vlaanderen volledig asbestveilig maken, door actief het asbest in slechte staat op te sporen en te verwijderen. Bij elke opmaak van een attest moet door de opdrachtgever een opdrachtformulier ingevuld worden. 

Wat houdt het plaatsbezoek in?

De inventarisatie voor een asbestattest is ‘niet-destructief’. Een niet-destructieve asbestinventaris beschrijft enkel de materialen die een risico kunnen vormen bij het normale, dagelijks gebruik van het gebouw. Tijdens deze inspectie worden bijgevolg nooit wanden of vloeren beschadigd om ingesloten asbest op te sporen. Toch zijn ook voor een niet-destructieve inventaris soms kleine beschadigingen van verdachte materialen nodig. Alleen een laboanalyse kan dan met volledige zekerheid bepalen of het materiaal asbesthoudend is of niet. Voor de monstername moet dan een stukje van het verdacht materiaal verwijderd worden uit het gebouw.

Richtlijnen monsternames

Asbestverdachte materialen waarvan monstername en laboanalyse door de asbestkundige verplicht is om als niet-asbesthoudend te identificeren:

 

- pleisterwerk​ (!)

  • 1 mengmonster van het pleisterwerk aan wanden van de volgende zones: in een individuele ruimte, in een natte ruimte (badkamer, keuken), stookplaats, trappenhal

  • 1 mengmonster van het pleisterwerk aan plafonds van volgende zones: in een individuele ruimte, in een natte ruimte (badkamer, keuken), stookplaats, trappenhal

- platen type “Pical”, asbestboard

- zwarte lijmlaag

- relatief harde en/of pasta-achtige mastiek of kit

- bitumen, roofing, teer

- spuitlagen, bevlokking

- thermisch isolerend materiaal

- crepi

- tegellijm faiencetegels

- elk ander asbestverdacht materiaal dat de asbestdeskundige wil identificeren als niet-asbesthoudend

OPGELET

Als men wil inventariseren voor sloop dient er eerst een inventaris opgemaakt te worden volgens de codex i.v.m. de veiligheid en welzijn van de werknemers op het werk en dient er een sloopopvolgingsplan door een Tracimat-deskundige opgesteld te worden. Het asbestattest door een ADI opgesteld kan niet gebruikt worden als enige basis voor het opmaken van een prijsofferte voor het slopen van een gebouw.

bottom of page