top of page

Keuring elektriciteit

Elektrische keuring bij verkoop

Sinds 1 juli 2008 is de eigenaar van een oudere woning of appartement verplicht om bij de verkoop een elektrische keuring te laten uitvoeren. De keuring heeft enerzijds tot doel om de koper in te lichten omtrent de staat van de bestaande elektrische installatie en anderzijds wenst de overheid de kwaliteit van de oude installaties te verbeteren.

Welke woningen komen in aanmerking voor de verplichte controles?

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen woningen met een elektrische installatie, of delen van de elektrische installatie, ouder dan 1 oktober 1981 en nieuwere woningen of installaties.

 

Woningen en appartementen ouder dan 1 oktober 1981

 

Bij verkoop van de woning is men verplicht de elektrische installatie, of de oude delen ervan, te laten keuren. Deze oudere installaties voldoen niet meer aan de huidige vereisten en kunnen in sommige gevallen een onzichtbaar gevaar inhouden voor de gebruikers. Indien de elektrische installatie door de koper conform het AREI-reglement zal worden gerenoveerd onmiddellijk na de aankoop, dan vervalt de verplichting om een elektrische keuring bij verkoop uit te laten voeren.

 

Woningen en appartementen jonger dan 1 oktober 1981

 

Vanaf 1 oktober 1981 zijn alle Belgische woningen gebouwd conform de AREI-regelgeving en bezitten dus het verplichte keuringsattest en de elektrische schema's. AREI, de algemene regelgeving betreffende de elektrische installaties, beschrijft de minimumeisen waaraan een installatie moet voldoen om als veilig te worden beschouwd. Indien de woongebouwen jonger dan 1981 niet (meer) over een geldig attest beschikken, laat men best de installatie opnieuw controleren op conformiteit. De verkoop kan doorgaan zonder attest, maar de notaris zal steeds een geldig attest vragen aan de verkoper om latere discussies en mogelijks rechtzaken en/of schadeclaims te vermijden in geval van brand of ongelukken zoals elektrocutie die te wijten zijn aan de elektrische installatie.

 

 

bottom of page